Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 5 8S>S~

BESCHOUWINGEN

OVER DEN

TEGENWOORDIGEN STAND VAN HET IRRIGATIEWEZEN

in Nederlandsch-lndië.

REDE, uitgesproken b\j de aanvaarding van het tijdelijk ainbt van buitengewoon Hoogleeraar in de Waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 12 April 1910,

'S-GRAVENHAGE,

GEBRS. J. & H. VAN LANGENHÜYSEN. 1910.

Sluiten