Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander deel van deze invaliditeiten is of kan niet tijdig voorkomen worden. Voor deze is dan een nauwgezette nabehandeling aangewezen, om voor zooveel mogelijk ook functioneele genezing te verkrijgen. Waar dit niet mogelijk is, kan uog veel bereikt worden met |eenvoudige orthopaedische toestelletjes, die b.v. een verdere contractuur voorkomen, of een verlamd lichaamsdeel steunen Ook langs operatieven weg is in vele gevallen aanmerkelijke verbetering te krijgen, door b.v. verlamde spiergroepen door middel van transplantatie te vervangen: met verkorting genezen beenbreuken te verlengen, of verstijfde gewrichten te mobiliseeren.

Invaliden na interne ziekten kunnen vaak genezen woiden door baden. De zorg hiervoor heeft in Duitschland voornamelijk het Roode Kruis op zich genomen. Een bijzondere plaats nemen de invaliden na schedel ver wondingen in. Deze zijn er heel erg aan toe, omdat ze een deel van de functie van hun centraal zenuwestelsel missen. Men heeft de noodzakelijkheid erkent om ze in afzonderlijk, speciaal voor hen ingerichte hospitalen onder te brengen. Zulk een hospitaal bestaat ook in Keulen: aan het hoofd er van is de neuroloog Dr. POPPELREUTER geplaatst. Men is er toe gekomen, om geheel nieuwe methoden te bedenken, zoowel om deze ongelukkigen nauwkeurig te kunnen onderzoeken, als wel om ze functioneel te genezen of althans te verbeteren ; dit heeft tot verrassende resultaten geleid.

Wat het onderzoek, de grondslag voor elke doelmatige therapie, betreft, heeft men de ervaring opgedaan, dat tal van quantitar tieve en qualitatieve functioneele afwijkingen (op organischen bodem berustend) te klein waren om door de tot dusverre bekende grove methoden van onderzoek ontdekt te worden, hoewel ze toch in het leven een groote stoornis gaven. Om nu deze afwij" kingen en de mate daarvan vast te stellen heeft men voor elke functie een fijne onderzoekingsmethode bedacht, zoo bijv. voor de snelheid van oriëntatie op het gebied van voorwerpen, kleuren, vormen, getallen enz. Dit maakt niet alleen mogelijk om te bepalen, welke invaliden voor therapie in aanmerking komen en in welke richting deze therapie geleid zal moeten worden, maar heeft ook ten gevolge gehad, dat tal van centra voor bepaalde functies in de hersenen ontdekt zijn en er waarschijnlijk

Sluiten