Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Hoe men zich bij dit werkstuk gedragen kan , als de gegeven zijden niet alle scherp zijn. Nut hierbij te

trekken van een nevendrievlakkenhoek

Beschouwing van het bijzondere geval dat onder de gegevens eene stompe, eene scherpe en eene rechte ^

ziide zijn

3 109. Werkstuk. Indien van een drievlakkenhoek twee zijden met den ingesloten hoek gegeven zijn, begeert men de onbekende elementen te construeeren ..•••• Opmerking voor het geval, dat de gegeven zijden in het voorgaande werkstuk beide of eene van beide stomp ^

mochten zijn * * ' '

a HO, Werkstuk. Indien van een drievlakkenhoek twee zijden met den hoek over eene van die zijden gegeven zijn,

begeert men de onbekende elementen te construeeren. . . Beschouwingen over het aantal mogelijke oplossingen in verband met den aard der gegevens. . • / ■ • g 111. Algemeene regels hiervoor in de Bolvoimige Driehoeks- ^

meting gegeven

Noot. A/leiding dezer zelfde regels uit de aangegeven con- ^

structis. «••••* •••**

8 112. Werkstuk. De zijden van een drievlakkenhoek te con-

strueeren, indien zijne hoeken gegeven zijn. . • • -

Voorwaarden voor de mogelijkheid

3 113. Andere oplossing van het werkstuk. . . • • • x 114. Werkstuk. Een drievlakkenhoek te ontwikkelen, indien

eene zijde met de aangrenzende hoeken gegeven zijn. 104.

a 115. Werkstuk. Indien van een drievlakkenhoek twee hoeken

met de zijde over een dier hoeken gegeven -zijn, be-eert men de onbekende elementen te construeeren. . lUb. Beschouwingen over het aantal mogelijke oplossingen, in verband met den aard der gegevens. .

g 116. Algemeene regels hiervoor in de Bolvormige Driehoeks- ^

meting gegeven .

Noot. Afleiding dezer zelfde regels uit de aangegeven con- ^

Sluiten