Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Het vereeenigen van de verschillende punten der door¬

snede

£ 137. Andere methode tot het construeeren van de doorsnede. 128. § 138. Werkstuk. De doorsnede te construeeren van de oppervlakken van een kubus en van eene driezijdige pyramide, beiden op het horizontale vlak geplaatst. . .129. § 139. Het ontwikkeld oppervlak van den kubus, met aanwijzing van de declen die binnen de pyramide vallen. 131. § 140. Werkstuk. De doorsnede te -construeeren van twee

gegeven pyramiden

§ 141. Werkstuk. De doorsnede te construeeren van eene

gegevene pyramide met een gegeven prisma . . . .133. I 14-, Werkstuk. De doorsnede te construeeren van twee

gegeven prisma's

\ !43. Werkstuk. De doorsnede te construeeren van een gegeven prisma met een gegeven regelmatig achtvlak, dat met een zijner diagonalen loodrecht staat op het

horizontale vlak 135

* 144. Aanwijzing van de methode tot vervaardiging der

beide elkander snijdende lichamen \ 37

Oefeningen 81—93. ... .... 138

Werkstukken tot oefening 1—125 . 140

AANHANGSEL.

Toepassing van de Beschrijvende Meetkunde op eenice eenvoudige constructién uit de versterkingskunst.

§ 1 • Inleiding. Wat men verstaat door de woorden plattegrond en pro/iel. Het aangeven in de teekening van al standen van lijnen, van hoogteligging van punten ten opzichte van een horizontaal vlak (maaiveld) en van de helling van vlakken. Eenige algemeen in de

praktijk aangenomen gewoonten I55

§ 2. Het bepalen van de doorsnede van eene borstwering-

met een plat vlak .... ° 156

Sluiten