Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEELVLAKKIGE LICHAMEN.

A. Het projecteeren van veelvlakkige lichamen, het ontwikkelen

van hunne oppervlakken en het bepalen hunner doorsneden met een plat vlak.

§ 117. Door de projectie van een veelvlakkig lichaam op een plat vlak, verstaat men de figuur die verkregen wordt, wanneer men de projectiën van de verschillende hoekpunten en ribben van het lichaam op dit vlak bepaalt (§ 30).

Projecteert men een lichaam op twee elkander snijdende vlakken, dan bepalen de beide projectiën samen het lichaam zoo nauwkeurig, dat men in staat zou zijn uit deze projectiën het geheele lichaam op te bouwen.

Tot projectievlakken kiest men gewoonlijk weder twee loodrecht op elkander staande vlakken, die wij, evenals in het voorafgaande, horizontaal en verticaal zullen veronderstellen.

Meestal plaatst men het te projecteeren lichaam op het horizontale en vóór het verticale vlak, en beschouwt men het lichaam als ondoorzichtig.

De horizontale projectiën der ribben van het lichaam, welke niet gezien kunnen worden door een beschouwer, dien men zich op een oneindig grooten afstand boven het lichaam geplaatst denkt, worden door stippellijnen voorgesteld.

Evenzoo worden, in de verticale projectie, die ribben gestippeld, welke niet zouden worden gezien door een beschouwer, dien men zich op een oneindig grooten afstand vóór het lichaam geplaatst denkt. Zoo is in Fig. 107 de verticale projectie van de ribbe TD gestippeld, omdat deze ribbe onzichtbaar is voor een persoon, die vóór het lichaam geplaatst is, met het gezicht naar het verticale

Sluiten