Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide projectiën in de constructiefiguur langs elkander vallen. Men vraagt door een gegeven punt eene lijn te trekken die de eerste snijdt en de tweede rechthoekig kruist.

35. Gegeven twee elkander kruisende lijnen van bepaalde lengte

en een punt. Door dit punt een vlak te brengen waarop de

gegeven lijnen projectiën hebben die elkander wederkeerig middendoor deelen.

36. Door eene gegevene lijn een vlak te brengen, waarop twee teren6" 6 kruisende lijnen zich als evenwijdige lijnen projec-

37 In een gegeven vlak een punt aan te wijzen dat op gegeven afstanden verwijderd is van zijne doorgangen met het verticale en met een derde projectievlak.

38 In een gegeven vlak eene lijn te trekken, die de as van projectie onder een gegeven hoek snijdt.

39 Twee lijnen snijden elkander in een punt van de as. Men vraagt het middelpunt te vinden van een cirkel die, met gegeven straal beschreven, aan deze lijnen raakt.

40 In de as van projectie een punt te bepalen dat op gelijke tievkk 6gen 1S Va" een SeSeven vlak en van het derde projee-

41 Door een gegeven punt een vlak te brengen, dat de as van projectie ln een gegeven punt onder een hoek van 45° snijdt

42. Door een gegeven punt eene lijn te trekken die twee gegeven

! - °ndf g:Ujke h°eken SniJdt en de doorsnede dier vlakken rechthoekig kruist.

43. Door een gegeven punt eene lijn te trekken die eene gegevene vhk.Sn e" ee" gegeVe" h°ek mSakt met het horizont*le projectie-

44. Door een punt, gelegen in een gegeven vlak eene liin te trekken die een hoek van 30° maakt met den verticalen doorgang.

45. Een vlak te construeeren dat door een gegeven punt gaat en een gegeven afstand heeft van eene gegevene lijn P g

4b. Door een gegeven punt, gelegen in een gegeven vlak eene

t bet *l -

47. Door het snijpunt van eene gegevene lijn met een willekeurig gegeven vlak in dit vlak eene lijn te trekken, die met de gegevene lijn een gegeven scherpen hoek maakt. (Toel. Ex. Art. Cursus 1893) ƒ n Gegeven een driehoek ABC in het horizontale vlak en een vlak evenwijdig aan de as van projectie. Men vraagt dien driehoek om

Sluiten