Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERGANG TUSSCHEN TWEE PROFIELEN.

i • j 9', ^ S.tellen ons voor den overgang te construeeren van de beide borstweringen en grachten, welker profielen A en B op PI F

Z a"!'ffVen,e" die z°odaill'S ten opzichte van elkander geplaatst «jn dat de schutters achter beide borstweringen in ééne lijn staan.

Dl horizontale doorgang van het vlak van overgang tusschen de hors ,w.„„gen MmU S,1M op

- op 3 Eveneens moeten de eindvlakken van de grachten tot horizontalen doorgang hebben eene lijn loodrecht op de vuurlijnen

dTt1 "h ee",i , 8 VCrkrijgen van i- Verder wordt verlangd dat tusschen de borstwering van A en de gracht van B op den

begane,, grond een berm van 0,40 M. breedte wordt gelaten terwijl

en slotte moet zorg gedragen worden voor eene behoorlijke gemeen-

Sr gracTtet" Sta"dpIaatSen der schutters tusschen de bodems Jen "dl'bdorst!™gen,e zt>TwiW1 aTTf 'en

tszs, rg,:htrij"'dcz

Door middel van het standvlak RPS loodrecht op V/V, zijn op de

b,!I™ld ,a"de ribb™ der i*1W W ], ; °;,d,!r * "el sll,"1,li,k TOM loodrecht op

W^v dient tot constructie van de snijpunten der ribben van de gracht» met het vlak da. v,„ W,W, g,„ « den

loodrcch.^w.w" s."m/qi- mede

van het eïndt-.lnVl i' g f, bepalen van de doorsnede

die gracht 8 Proflel A met ^n bodem van

achter Se trïmeenschal3 tusschen de standplaatsen der schutters chter beide borstweringen gemakkelijk te maken, is daartusschen een trap aangelegd hoog 0,30 M„ door de trap op + 0 30va profiel A rechthoekig om te buigen tot aan de lij,, 0p i 0 30 in het binnentalud der borstwering B getrokken. Evenzoo is tt bankeï

ontmtet.' °Se"' 6t de HJn °P + °>60 getrokken

Tusschen de grachtsbodems van B en A is pph ™ 11

Sluiten