Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g 12. Op PI. II is ook de constructie voorgesteld van eene bekleeding van het binnentalud der borstwering rechts van de travers. Is mnop (Fig. 2) de doorsnede der bekleeding met een vlak loodrecht op de richting der vuurlijn, en qr (Fig 1) het vlak waar de bekleeding eindigt, zoo zal het binnentalud langs mt tegen de bekleeding loopen, om verder van uit t als top een deel van een grondkegel te vormen, welks doorsnede met het emplacement een cirkel zal zijn, uit t met tr als straal beschreven. Het punt s, waar deze cirkel den voet van de bekleeding ontmoet, zal, verbonden met t, de doorsnede st aangeven van den kegel met het hellende voorvlak der bekleeding.

Sluiten