Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leidsche Index van Tijdschriften.

De lijst omvat de tijdschriften, verslagen en jaarboeken, welke geheel of ten deele gewijd zijn aan de chemie en aanverwante vakken, en gevonden worden in de universiteitsbibliotheek, eenige laboratoria en enkele andere instellingen te Leiden. J)

Eenige, die wellicht van geen belang voor den chemicus lijken, zijn op verzoek van een of meer der belangstellenden, bij wien de lijst in drukproef circuleerde, opgenomen.

Met weglating van eventueel voorafgaande lidwoorden, zijn de periodieken onder hun gewone titels alphabetisch gerangschikt. Enkele tijdschriften, die soms onder een anderen naam worden geciteerd, zijn tweemaal vermeld. Academieverslagen zijn bovendien opgenomen bij de plaatsnamen, bijv. Amsterdam, London, Wien.

Ter wille van de overzichtelijkheid is niet gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid; enkele zelden geraadpleegde academieverslagen, oudere of onvolledig aanwezige tijdschriften zijn niet opgenomen.

Achter elk tijdschrift wordt vermeld, waar het te vinden is.

Blbl. = Universiteitsbibliotheek (geopend 10—4; in de vac. 1-3; van 15 Nov.-lS Jan. 10-3).

Anorg. — Anorganisch chemisch laboratorium (geopend 9-12 en 1.30-5).

i) Behalve de tijdschriften, voorkomende in den catalogus der univ. bibl., z;jn er nog vele andere opgenomen, waarvan de vermelding door de eigenaars of beheerders welwillend werd toegestaan.

Sluiten