Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

London, Royal Society.

Bibl. Philos. Transact. 1792—heden; Proceed. / (1832)—heden. Louis St., Acad. of Sciences.

Sterrenw.' Transact. 1 (1857)—heden.

Maandblad uitg. door de Vereeniging tegen de Kwakzalverij.

Bibl. 21 (1901)—heden.

Maandblad voor Natuurwetenschappen.

Bibl. 7 (1870)—22 (1898); uitgave gestaakt.

Madrid, R. Acad. di ciencas exactas.

Bibl. Memorias 7 (1850)—heden.

Magazin für Pharmacie (vervolgd als: Annalen der Pharm.).

Org. 5 (1824)—36 (1831).

Manchester Memoirs. Zie: Memoirs and Proc. o.t. Manch. Soc. Mechaniker (Der). Zeitschr. z. Ford. d. Mechanik, Optik, Elektrotechnik u. verw. Gebiete.

Phys. lab.' 5 (1897)—heden; Physiol. lab.' 10 (1902)— heden; Verificatie Zeeinstrumente7i' 75 (1907)—heden. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.

Bibl. r (1884)—75 (1904).

Vervolgd als:

Mededeelingen uitgaande v. h. Dep. v. Landbouw (Ned. Indië).

Bibl. 7 (1905)—heden.

Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland.

Bibl. 7 (1894)—heden.

Memoirs (and Proceed.) of the Manchester Lit. and Phil. Soc. (Manchester Memoirs).

Bibl. [3] 7 (1862)—heden.

Midland Druggist and Pharm. Review.

Pharm.' 43 (1909—'10)—heden.

Mitteilungen auf dem Gebiete des Seewesens.

Verificatie Zeeinstrumenten' 1 (1873)—heden.

Monatsberichte d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. z. Berlin.

(Vervolgd als: Sitzungsberichte, etc.).

Bibl. 1856—1881.

Monatshefte f. Chemie. (Ges. Abhandl. aus den Sitz. Ber. der K. Akad. d. Wiss. zu Wien).

Org. * 7 (1880)—heden.

Moniteur scientifique.

Org. ' [3] 13 (1883)—heden.

Münchener mediz. Wochenschrift (vóór 1886: Aertzi. Intelligenz-Blatt).

Bibl. 1 (1854)—-heden.

München, K. Bayer. Akad. d. Wiss.

Bibl. Abhandl. 7 (1832)—heden; Sitzungsber. 1860—heden. Nachrichten v. d. K. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen.

Math. Phys. KI.

Bibl. 1845 —heden.

Nature, a Weekly 111. Journ. of Science.

Bibl. 7(1869—'7°)—heden. J)

1) Enkele oude jaargangen zijn incompleet.

Sluiten