Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te helpen. Ongehuwde moeders kunnen niet, prostituées ■willen niet op „Veldzicht" worden opgenomen.

Blijven dus de oudere meisjes, die strenge leiding behoeven. Volgens de verslagen der eerste jaren, dachten de oprichters der Vereeniging eerst en vooral aan sexueele afdwaling; doch ervaring heeft ons geleerd, dat verwaarloosde jeugd ook heel andere vruchten draagt. Ontucht is niet het groote gevaar, dat in het bijzonder vrouwenleven bedreigt. Veel erger valstrik spreidt gebrek aan waarheidszin, aan wilskracht en zelfbeheersching, traagheid, behaagzucht, trek naar opschik en zingenot. En die ondeugden zijn nog moeilijker te bestrijden. Een jongensgek, die niet ziek is, zal door geregeld werken, in gunstig milieu, door streng toezicht en verstandige leiding zich gaan schamen over de oneerbare gedachte, haar vrouwelijke waardigheid leeren ophouden tegenover den man. Maar een karakter, dat door aanleg, omgeving, voorbeeld in verwaarloosde jonkheid, zich eens gezet heeft tot luieren, liegen of stelen, een losse, slappe, lijdelijke natuur, die altijd zich heeft laten gaan, die nooit heeft leeren willen, of ééne die onbetrouwbaar is, die zichzelf niet gelooft, die liegt, heden om de nering, morgen uit vrees, overmorgen in bluf, liegt omdat zij werkelijk nooit waarheid als het hoogste goed en de geringste onwaarheid als de grootste zonde heeft leeren kennen. . . . zulk een karakter of zoo'n karakterlooze te leiden en te kweeken op een leeftijd, dat de menschklei reeds in 't vuur is gebakken of gedroogd in de zon — ziedaar zwaarder taak dan alleen de vrouwelijke eerbaarheid beschermen.

Nog eens: Voor welke meisjes is de Vereeniging bestemd? De aanvragen tot opname zijn soms moeilijk

Sluiten