Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alwat verlaagt en ontadelt, haar brengen onder den welbewusten zegen van een Oneindige Volkomen Liefde, met haar waken, bidden, werken en strijden.... Hier voor het eerst noemde ik het groote woord: godsdienst de bezielende kracht van het liefdewerk, van allen die deze liefde geven, en die haar ontvangen. Waarom dan daarvan niet eerder gerept? Omdat godsdienst is gemoedsleven, en omdat het gemoedsleven van degenen die door deze liefde gezegend en ten zegen worden, is gelijk een zuurdeeg, hetwelk een vrouw nam en... . verborg in de drie maten meel.

I. H. BOEKE.

Sluiten