Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

acht niet te zijn verleend; Bijzondere voorwaarden; Beroep op den G. G.

Het afwijzen van vergunningsaanvragen.

De afwijzing moet gemotiveerd worden; verschillende redenen voor afwijzing; kosteloos afschrift van het besluit; Beroep op den G. G.

De vergunning tijdens haar bestaan en het vervallen

van rechtswege

De bijzondere voorwaarden mogen niet worden gewijzigd dan met toestemming van den vergunninghouder; Grensomschrijving en oppervlakte kunnen wijzigingen ondergaan; Mededeeling van bestuursveranderingen bij N. V.; Gevallen waarin de vergunning beschouwd wordt van rechtswege vervallen te zijn; Aanteekening daarvan; een houder, wiens vergunning door tijdsverloop vervalt kan haar niet meer terugkrijgen.

Kegiu van opsporing

Wa,nneer met de opsporing een begin moet zijn gemaakt; Straf op het niet voldoen daaraan; Wat als begin van opsporing wordt aangemerkt; Kennisgeving aan het bestuur.

Beperking der opsporingen

Waar opsporingen verboden zijn.

I>e vertegenwoordiging van den vergunninghouder

en de leiding der opsporingen

Schriftelijke volmacht aan den opspoorder; De opspoorder is aansprakelijk voor de naleving van de voorschriften der mijnpolitie; eischen welke aan het personeel der opsporing kunnen worden gesteld; Kennisgeving van het optreden van vertegenwoordigers; Strafvervolgingen worden tegen den vertegenwoordiger ingesteld.

I>e opsporingsw erkzaainhetleii.

A. Beginselen der wetgeving

Bepaling van opsporing; Tot waar zich de opsporingen mogen

uitstrekken; Beschikkingsrecht over de gewonnen delfstoffen; Uitsluitend recht van onderzoek van den vergunninghouder; Twee vergunningen op hetzelfde terrein zijn niet mogelijk.

B. Beschikkingsrecht over de delfstoffen .

Betaling van cijns over de delfstoffen, waarover beschikt is.

C. Aanleg der noodige werken

Recht tot dien aanleg binnen het vergunningsterrein; welke

werken bedoeld worden; verschil tusschen opsporingsterrein er opsporingsveld.

blz. 23.

27.

20.

30.

31.

32.

34. 34.

Sluiten