Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelast verder alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving van de bovenstaande wet de hand te houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Tjtpanas, den 22sten Juli 1899. TAN DER WIJCK.

De Algemeene Secretaris, A. D. H. HERINGA.

Uitgegeven den negen en twintigslen Juli 1899.

De Algemeene Secretaris,

A. D. H. HERINGA.

Sluiten