Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leunde, en bleef een oogenblik bij de tafel staan, niet durvende.... toen vermande ze zich. Met een sprong was ze bij hem en trok hem naar zich toe bij de revers van zijn jas. De tien kleine vingertjes pakten hem beet en hij kreeg een welgemeenden kus van z'n kleine vriendinnetje.

„Kom", zei de vrouw des huizes, „nu wordt het je tijd, 't is al over negenen. Hoe laat ga je t'huis naar bed?"

„Om 8 uur," zei ze eerlijk, maar met een beetje spijt

„Nu, geef Frits dan maar een nachtzoen."

„Dag, lief kind, dag Beb," zei deze, die geheel door de kleine woelwater was ingepakt.

Toen ze later naar boven gingen, wenkte Kitty haar man in de logeerkamer en bracht hem bij het bedje, waarin ze rustig te slapen lag, met een kleur van de slaap, de vuistjes in de hoogte en al het beddegoed op den grond. De oudere zuster dekte haar toe en beiden bleven ze nog een oogenblikje staan kijken naar de kleine slaapster in het groote ledikant.

„Hoe vindt je haar nu?" vroeg zijn vrouw, die heimelijk bang was, dat zij haar man veel te druk zou zijn.

,,'t Is een dot van een kind?" was zijn antwoord.

Sluiten