Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Capri's tarentella-danseres.

DOOR

JACOBA A. K.

Hoog, tusschen kale, bijna ongenaakbare rotsen, in een klein koepelvormig huisje, kunt ge haar vinden, Carmelina, het mooiste meisje van Capri. 's Nachts woont ze beneden, maar vroeg in den morgen, eer nog een vreemdelihg zijn wandelende schreden derwaarts richt, bestijgt ze het steile bergpad, gevolgd door haar moeder, een leelijke oude vrouw, met bruin gerimpeld gelaat, tandeloozen mond en sluwe, donkere oogen.

Carmelina is de vermaarde Tarentella-danseres en als kleine Italiaansehe Loreleij lokt en noodt ze den vreemdeling halverwege den vermoeienden bergtocht even te verpoozen en in haar hutje wat te rusten.

Voetstappen naderen en aanstonds verschijnt 't slanke rose gekleede figuurtje op den drempel; 't ovaal, olijfbruin gezichtje omlijst door tallooze zwarte krulletjes, weerspannig ontsnapt aan den zwaren haarwrong, die met vergulde spang tegen de kruin bevestigd is.

Bevallig tegen den deurpost leunend, zien haar lachende bruine oogen den naderenden wandelaar tegen.

Sluiten