Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met moeite zich voortbeweegt, merkt steeds iets bijzonder slaperigs en gaperigs op en loopt bedrukt door de nauwe straten, die op alles kunnen bogen behalve op de definitie van de rechte lijn. Op een pijnlijke wijze wordt hij door de enkele voorbijgangers aangestaard en daar men soms met een gerust geweten zich zou kunnen vermaken met in eene dier straten te gaan schijfschieten, heeft hij het onschatbaar voorrecht, alleen door verdekt opgestelde natuurgenooten te worden begluurd

Het zou niet de eerste maal zijn, dat iemand wat zenuwachtig werd ; dat hij' zich ging verbeelden, door de inwoners niet alleen, ook door het haantje op den toren, door de gapers van de drogisten, door de weèrhanen op de schoorsteenen als een uitheemsch product te worden gadegeslagen; want men is een weinig nieuwsgierig uitgevallen.

Alles schijnt een wonderbaarlijk gezichtsvermogen te bekomen, en na een kwartiertje aldus in zekere bedwelmende opgewondenheid te zijn voortgewandeld, bekomt de vreemdeling in zooverre de streelende overtuiging dat hij niet geheel onopgemerkt is voorbijgegaan.

In de wijk waar meer trotsche gebouwen verrezen, waar de hooge aristocratie de meer gelouterde lucht inademt, waar zelfs nu en dan eene equipage wordt gezien, daar is van die origineele hebbelijkheid niets op te merken; die menschen zijn te zeer boven zulke kleingeestigheid verheven en bewandelen kalm hun met stamboomen versierden levensweg.

In enkele gevallen vindt de nieuw aangekomene, die soms tegen zijn zin eenigen tijd in zoo'n „lief stadje' moet wonen, dat op dien eerenaam wel iets zou zijn af

Sluiten