Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halve noot, en het kunstminnend publiek, grootendeels, evenmin.

De eerste vertoont zich in alle mogelijke karakters met de groote hand iets boven haar hart; de laatste begiftigt bij voorkeur het souffleurshok, bij uitzondering de eerste bank met zijn heerlijk geluid. Het koor, dat hier en daar eenvoudig achterwege wordt gelaten, komt nu en dan te voorschijn en bestaat uit een half dozijn artisten van dubieuse afkomst en opleiding, die eerst dan recht van harte meezingen en vervaarlijke kelen opzetten, wanneer het thema teedere herinneringen uit hunne jeugd opwekt, dat is wanneer het vroeger met minder tragische woorden door hen langs 's heeren straten werd gegalmd; de opening van hun mond vertoont alsdan aan den opgetogen toeschouwer een parallelogram op een der hoekpunten.

Het decoratief bestaat in den regel uit een huiselijk ingerichte ridderzaal, of wel uit een spinaziegroen bosch ; in „Freyschütz" phantastisch gemaakt door eenige rotjes en zevenklappers.

Men heeft in een „lief stadje" dus alles, wat in grootere steden oog en oor bekoort, en dan nog zoo'n genoegelijken omgang. Wat wil men meer?

Zelfs heeft men er 's zomers een buiten-sociëteit, waar op gezette tijden tamelijk slecht of in 't geheel niet muziek gemaakt wordt. Men zit daar in een bekrompen ruimte en vermeidt zich met elkander critisch op te nemen; terwijl, hoewel de tafeltjes elkaar bijna aanraken, ook hier eene scherpe afscheiding tusschen elk groepje behouden blijft.

Evenwel vindt men nog wezens, die niet den tact

Sluiten