Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verongelijkte maagden, zij vergeten dat ze al zoo vele jaren zich over de verblindheid en gevoelloosheid van het mannelijk geslacht ernstig hadden te beklagen.

Veel laten zij er zich op voorstaan, dat zij „bij de eersten der stad" aan huis komen, en met hen zelfs intiem omgaan. Men zou de preferentie van die aanzienlijke stervelingen allerzonderlingst vinden, wanneer men niet tijdig bedacht, hoe die conversatie eigenlijk is; ofschoon de dames er den mond vol van hebben, wanneer die ten minste niet in beslag genomen is door eenige ontzettende voorvallen, welke zij toevallig juist vernamen.

Toch geven die oude vrijsters aan een „lief stadje" een zekere aantrekkelijkheid, die wel niet van bitterheid is vrij te pleiten, doch onder de vreemdsoortige aanlokkelijkheden moet gerangschikt worden; hoe vreemd dit den oningewijde ook moge voorkomen.

Nevens eenige kleine hebbelijkheden, als het schaamteloos inzien bij beklagenswaardige overburen, het afleggen van bezoeken die iemand den doodschrik op 't lijf jagen, het meermalen betuigen aan dezen en genen „dat het voor een meisje, dat geheel op zich zelve staat, zoo onaangenaam is, niet alléén te kunnen uitgaan en dat zij daarom voor het volgend concert zich houden aanbevolen," het aangenaam verrassen eener familie, van geen naderend onheil bewust, door de blijmare „dat de dames komen theedrinken", behalve zulke eigenaardigheden zijn zij anders beste menschen, „want," zeggen zij gemeenlijk, „het uiterlijk is vergankelijk", wat trouwens op haar nooit van toepassing was, „maar het innerlijk blijft.''

En dat dit laatste, wat deze bedaagde jonkvrouwen

Sluiten