Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog in miniatuur.

DOOR

GEORGE KEPPER.

I.

Het was oorlog .... gelukkig eene nabootsing daarvan.

De zoogenaamde fortmanoeuvres waren juist in de mode gekomen en de hoogste zaligheid van hen, die het lieve vaderland achter eene linie hardnekkig hopen te verdedigen legen een vijand, die al wat daar buiten ligt naar hartelust inpalmen en uitzuigen kan.

Maar gezellig waren zij, die fortoefeningen, dit moet worden erkend; zij gaven eene ongekende levendigheid aan eene anders doodsche streek, en de rustige burger, al mocht hij al dat krijgsbedrijf wel eens wat griezelig vinden, beschouwde het overigens als eene aangename afleiding in zijn eentonig bedrijf.

Een gedeelte van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, dat palladium onzer onafhankelijkheid, schier onneembaar wanneer men ons slechts den benoodigden tijd gelieft te laten, werd in staat van verdediging gebracht; troepen marcheerden, artillerievoertuigen ratelden, be-

Sluiten