Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het zijn de slechtste vruchten niet et cetera," voegde de intendant er aan toe, en ik was door deze terechtwijzingen zoo verslagen, dat er termen bestonden om dit onderwerp verder te laten rusten.

„We hebben nu genoeg technische zaken besproken."

„Waar het hart vol van is —" begon de intendant, die een specialiteit was in 't aanhalen van spreekwoorden uit de oude doos.

„Zorge men dat de mond niet daarvan overloopt, vulde de Aesculaap aan.

„Men kan te veel van het goede genieten."

Dit was tevens van toepassing op de oneetbare vruchten, die onder den naam van dessert opgedragen en algemeen versmaad werden. Inmiddels was er nog een telegram gekomen voor den overste, dat hij met strak dienstgelaat aan zijn adjudant overhandigde, en een ander voor den toegevoegden officier der genie, met verzoek om onverwijlde toezending van spijkers en ijzerdraad, daar men anders den volgenden dag niet voortkon; welk manna den hongerenden zoude geworden, waarna de overste voorstelde om de koffie in den tuin te gebruiken.

Met het oog op den gefingeerden oorlogstoestand zal dit allicht verwonderen; maar men moet weten, dat het Zondag was en dien dag werd, met zoogenaamde eerbiediging van de Zondagsrust, door den troep niet gewerkt; maar buitendien had men genoeg te doen gehad. Het was dan ook niet vergund geweest, vrouw en kroost te gaan opzoeken, als men die bezat. Men kon zich echter de weelde veroorloven, in die dagen bij uitzondering, eens niet overhaast te dineeren en zoo

Sluiten