Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manuscript heen en de neus deed storende uitvallen naar het papier. Ik heb geen verdere pogingen meer gewaagd.

En dat de dag van heden ons eenige verademing schonk, hadden we alleen te danken aan de gemoedelijke Zondagsrust, die 't ons wel zeer op prijs deed stellen dat wij, Nederlanders, geen heidenen zijn; want in een onchristelijk land moeten zulke fortmanoeuvres in den waren zin van het woord rusteloos zijn.

Van die tijdelijke kalmte genietende, waren wij weldra in gezelligen kring onder het gebladerte van een hoogen boom gezeten en de blauwe wolkjes van den sigarendamp stegen langzaam omhoog.

II.

Onderscheidene families uit * * *, door een verklaarbare nieuwsgierigheid gedreven, waren evenzeer naar „De vergulde draak" opgegaan, om in den tuin het geurig aftreksel van zoogenaamde theebladeren te genieten en zoo was er 's middags in dezen lusthof een bedrijvigheid, waarvan in gewone omstandigheden geen sprake kon zijn.

Er was daar iets van het bedrijf, dat ouden van dagen zich nog van een ouderwetschen „theetuin" zullen herinneren, waar men op zekere voorwaarden voor „zoo veel personen" servies met kokend water kon bekomen en zelf de overige ingrediënten meevoerde; of wel, bijzonder grootscheeps, de geheele leverantie aan eigenaar of beheerder der uitspanning overliet.

Sluiten