Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten om dien vermaarden kijkdag onze echtgenooten te noodigen, het groepshoofdkwartier te bezoeken en 's middags aan tafel als gast te verschijnen. En wij verkneuterden ons in het vooruitzicht, als in de dagen van het Fransche Regentschap, met de dames in het hoofdkwartier te minnekoozen, en dat in de onmiddellijke nabijheid des vijands! En de overste, een strenge dienst doender, moest als een moderne Soubise zich dit laten welgevallen, beseffende dat hij er, goed beschouwd, niets tegen doen kon in de gegeven omstandigheden; nadat hij zelf door eene onvoorzichtige uiting het sein voor deze buitensporigheid gegeven had. Doch weldra zou hij de gelegenheid hebben, nog wel ten aanschouwe van het publiek, zijn verloren prestige te herwinnen; ten aanschouwe van het publiek — want voortdurend waren alle oogen van de theezwelgende stedelijke bevolking op onze kleine groep gevestigd en menig woord werd opgevangen, waaraan een soms gladverkeerde uitleg werd gegeven.

Wij spraken zoo even van een kijkdag en dit vereischt eenige nadere toelichting; want oningewijden zouden kunnen denken dat militaire oefeningen van onbetwistbaar en ver strekkend nut werden verlaagd tot eene publieke vermakelijkheid; dit nu was in geenen deele het geval. Maar weleer was het nooit voorgekomen, wegens den langdurigen vredestoestand waarin men zich mocht verheugen, dat men eene vesting of een fort in staat van verdediging gebracht zag en nu dit tot oefening geschiedde, vermeende het Legerbestuur terecht, dat hieruit iets te leeren viel.

Daarom werden een of twee dagen de forten, in staat

Sluiten