Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geschied; als ik me goed herinner in Vechten of Rijnauwen."

„Den fortcommandant, die iets dergelijks mocht onderstaan, zou ik onverwijld arrest opleggen," verklaarde de overste met een onheilspellenden glans in zijn oog.

„Ik begrijp, dat men hem niet voor een tevredenheidsbetuiging of eervolle vermelding in aanmerking bracht; maar ik kan er in komen."

„Je hebt soms rare dingen bij zulke manoeuvres en er worden, met schijnbaar 't onschuldigste gelaat van de wereld, streken uitgehaald, waartegen het gezag niets vermag. Met verlof van den overste zal ik daar een voorbeeld van bijbrengen."

„Als 't maar niet indisciplinair is," voegde \an Damme mij toe, die weer begon bij te draaien nadat hij zijn bokaal geledigd had.

„Het is historisch, overste, en Clyo verheft zich statig boven —"

„Noem maar man en paard: Clyo komt niet in 't officiersboekje voor."

Een luid gejuich, door diezelfde discipline, waarvan hier sprake was, zelfs onmogelijk te weerhouden, deed den overste vermoeden dat hij onwillekeurig een ui gedebiteerd had; want die was niet bedoeld als zoodanig.

„Vooruit dan maar," sprak hij, om zich eene houding te geven.

„Een paar officieren waren aangewezen om, evenals wij zoo dadelijk zouden gaan doen, een fort te alarmeeren; de schildwachten op de accessen hadden de consigne gekregen, wanneer men van het groot hoofdkwartier kwam en hun verbood, alarm te maken, te gehoor-

Sluiten