Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het groeps-hoofdkwartier; mede de intendant, in den regel tot over de ooren verliefd, maar nog steeds een rondfladderende vlinder, was aangezeten.

Ook thans sprak hij weinig, maar wierp bedenkelijke blikken op eene der dochteren van den heiligen Antonius.

Het kon niet lang duren, dat dit onopgemerkt voorbijging} maar het wilde ons voorkomen dat er wonderen zouden moeten gebeuren, wanneer dit huldeblijk zou worden beantwoord.

„De heeren schijnen 't best met elkaar te kunnen vinden!" zei een van de dames, die deze gevolgtrekking

meende te mogen maken.

„En al ware dit niet zoo," merkte ik aan, „dan zijn zij door de ijzeren banden der discipline aan elkaar verbonden."

„Het is toch aangenamer, wanneer men niet aan die

banden herinnerd wordt."

„Dat geldt ook voor het huwelijk, mevrouwtje," sprak

de overste.

„Heeft u daar zoo'n last van ?" vroeg de jonge mevrouw Buisman, welke gewetensvraag door haar man blijkbaar

onvoegzaam werd geacht.

„Wanneer men de eer heeft gehad, een regiment te

commandeeren —"

„Dan zit men niet onder de pantoffel, wil u zeggen. „Men heeft toch ook wel eens gehoord van een p a ntoffel-regimen t." Deze gewaagde opmerking gaf Buisman alleen voor zijne naaste omgeving ten beste.

„Maar badinage a part, we hebben elkaar 't leven niet zuur gemaakt, geloof ik," sprak overste \ an

Sluiten