Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pas op je mondje!" — sprak een vriend — „Je bent wat roekeloos;

Die Haagsche Heeren weten meer Dan een gewoon matroos!

„Zij wijzen... en wij prijzen maat! En zeggen zij weldra

Dat hier de zee zoet water is,

Dan knikken wij van ja!" —

Zoo sprak hij op zijn lossen trant,

.Maar knipoogde eens zoo leep

En glimlachte eens zoo fijn en loos,

Dat ieder hem begreep.

Maar keek hij naar zijn dierbre vlag Hoog wapprend in den top,

Wat dan het trouwe harte sprak,

Daar zei hij amen op!

En zulk een hart had Bestevaèr,

Die eens in een verslag

Tot aller Heeren Staten schrik

Sprak van .... de Prinsenvlag.

Het was toen hij den Engelschman, Die driemaal op haar schoot,

Een ouderwetschen Geuzendeun Wat graag in de ooren floot.

Sluiten