Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOR, HOE HET WAAIT!

Hoor! hoe het waait! .. . Ach Westenwind, ach Westenwind,

Hij mag niet met u mee! — Hoe breng ik van mijn liefste kind

Die treurmare aan de zee!

O, Bestevaèr, is d i t het loon Van 't dankbre Vaderland?

Is dit, is dit nu de eerekroon

Voor Hollands eedlen, braven zoon? Wee! wee! Men jaagt u voort Van 't water, waar gij hoort!

Hoor! hoe het waait!... Ach Westenwind, ach Westenwind,

Zijn schepen zijn vergaan! — Beheerschte een nietig menschenkind

Dan ooit den Oceaan?...

Wanneer de zee in dolle gril

Den mensch gebiedt: „terug!" Wat schepsel wederstaat dien wil?

Wie zwijgt dan niet in doodsangst stil, Waar zij, waar zij, verstoord,

Alleen haar donder hoort?

Hoor! hoe het waait!.. . Ach Westenwind, ach Westenwind, Hij week voor d'Engelschman! — Een heldenziel bezit mijn kind,

De zee getuig' daarvan!

Maar Holland vraagt een lauwerkrans En .. . telt zijn schepen af;

Sluiten