Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie Eng'lands vloot in vollen glans...

O, dat verlamt den moed des mans! Hoe werd uw volk aan boord Door de overmacht vermoord!

Hoor! hoe het waait!.., Ach Westenwind, ach Westenwind,

Wat klaagt ge in naamloos wee! — Ik zoek, ik zoek mijn liefste kind:

Een offer vraagt de zee!

Daar gaat een stemme langs haar vloed

Een sombre profecie ...

Zij lokte een knaapje vleiend, zoet;

Thans vraagt zij om zijn heldenbloed. Zijn woord ... zijn laatste woord, Worde op de zee gehoord1)!

1) Den ioe» Augustus 1653 sneuvelde Tromp op de hoogte bij Terheiden. Zijn laatste woord was: „Ik heb gedaan .... houdt goeden moed!"

Sluiten