Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en poortjes hermetisch gesloten zijn tegen het o\er

komende zeewater. ^

Om acht uur komt de officier, die de „Eerste wacht krijgt aflossen, en na het overnemen der wacht wenscht hij zijn afgaanden collega spottende: smakelijk eten! er bijvoegende, dat in de soepterrine een „zeetje" geslagen is en de mariniers allen hoorndol -) zijn.

Als hij beneden komt zijn de anderen al lang naar kooi; met een kussen in den rug en de knieën hoog opgetrokken, ligt men in de smalle slaapplaats nogal vast, het is ten minste vrij wat beter uit te houden dan in de longroom, waar de stoelen als razenden heen en weer vliegen en de zeezieke oppassers wanhopige pogingen aanwenden, om zich zelf op de been te houden en tevens de stoelen, aschbakjes, boeken en wat er nog meer levendig is geraakt, een vaste plaats te verzekeren.

In dien chaos moest de ketelaar») zijn maal nuttigen, eerst soep; de hofmeester, die al geruimen tijd aan boord is, houdt uit vrees voor breken de terrine zelf vast en met een beetje handigheid en zeemanschap is met het bord wel zoo te manoeuvreeren, dat er geen druppel overstort. De soep is helaas echter zoo bitterzout, dat ze niet te genieten is.

,) Het etmaal is aan boord verdeeld in 6 wachten elk van vier uur of 8 glazen, nl. de A.M. (achtermiddagwacht) van 12-4, de P . (pavoet) van 4-8, de E.W. (eerste wacht) van 8 tot middernacht, de .

(hondenwacht) van 12-4, de D.W. (dagwacht) van 4" - = " (voormiddagwacht) van >s morgens 8 tot den middag. Elk glas* een half uur, zoodat vijf glazen op de D.W. beteekent: 's morgens5hal«ven.

2) Mariniers werden soms „bokken" genoemd, vandaar zeker

drukking hoorndol.

3) Iemand, die door dienst verhinderd is, op het gewone uur aan tafel

te zijn en dus later, alleen, zijn maal moet nuttigen.

Sluiten