Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Tijgerjager.

DOOR

A. S. H. BOOMS.

Met dreunenden raderslag sneed het stoomschip „Bronbeek" der Nederlandsch Indische Gouvernements-Marine in de maand Maart 1863 de troebele wateren van de breede majestueuse doch snelstroomende Djam birivier, met bestemming naar onze aan dien stroom gelegen posten Moeara Kompeh en Djambi.

Onder bevel van den gezagvoerder Van der Leeuw, een echte zeerob van de oude soort, was het vaartuig bestemd om tegen de zeeroovers te ageeren, die geregeld om dezen tijd, ieder jaar de oostkust van Banka onveilig maakten, doch het Gouvernement had deze gelegenheid aangegrepen om bedoelde posten een goeden voorraad le\ensbehoeften toe te zenden, waaraan zij de grootste behoefte hadden, daar sedert vier maanden geen stoomschip derwaarts was gegaan. Deze nieuwe bestemming was wel een omweg van eenig aanbelang, doch door den stoomer eenige dagen vroeger te doen vertrekken, benadeelde men het hoofddoel der zending niet, hoewel

Sluiten