Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. Aan het Paleis, en aan de Kerk zal eene wacht, bestaande uit eene compagnie Grenadiers, geplaatst worden.

6°. Vóór 12. uur zullen de Staten-Generaal aan het Paleis bijeenkomen, en zich op dat uur, vandaar e n corps, met een escorte infanterie, te voet naar de Kerk begeven, ingaande de deur aan den Dam.

Als punt 7 gold dit ook voor de Ministers en Directeurs-Generaal, en den Raad van State, terwijl als punt 8 bepaald was, dat het Corps diplomatique zou worden uitgenoodigd, en onder punt 9 eene regeling werd aangeven voor de andere autoriteiten, en alle verdere personen, die zouden kunnen worden toegelaten.

io°. H.M. de Koningin zal zich, met HH. KK. H . de Prinsessen een kwartier voor i uur, inkoetsen, met begeleiding eener eerewacht, en voorafgegaan en gevolgd door cavalerie, van het Paleis naar de Kerk begeven,

ingaande de deur onder het orgel.

Zii zullen aldaar ontvangen worden, en naar Hare plaatsen geleid worden door den Ceremoniemeester en zijne Adjudanten; de slepen der mantels van de Kontngtn In van de Prinsessen zullen in de Kerk door pages

gedragen wordMure ^ ^ Majesteit, onder het lossen van he, geschut, en he. luiden der klokken het Paleis ver,aten, en zich te voet naar de Kerk begeven « den volgenden trein: «. De Koningen en Herauten van wapenen, met hunne trompetters, te voet; b. De KamerheerCeremoniemeester met he, teeken zijner waardigheid t. Twaalf Kamerheeren; d. De Groot-o eieren, ^ Kroon, gedragen door den Minister van Staat, Graa SchimtJpenninck; /. De Scepter, gedragen door den

Sluiten