Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minister van Staat, Graaf van den Bosch; g. De Rijksappel, gedragen door den \ ice-Admiraal Gobius; h. De Grondwet; en i. Het Rijkszwaard ontbloot, beide gedragen door de Secretarissen van Staat; k. De Standaard van het Koningrijk, gedragen door den Luit.-Generaal Jhr. Boreel; allen waren vergezeld door twee Ordonnansofficieren; /. Z.K.H. de Prins van Oranje, en de andere Prinsen van het Koninklijk Huis, vergezeld van Hunne Adjudanten; m. Z.M. de Koning, gaande onder een gehemelte, gedragen door twee Vlagofficieren en twee Generaal-majoors; de sleep van den koninklijken mantel, gedragen door Adjudanten; n. De Adjudanten en Vlagofficieren en Generaals; o. Zes Kamerheeren.

12° De Schutterij en het garnizoen zal in dubbele rij geschaard staan van het Paleis tot aan de Kerk; de Schutterij van den ingang der Kerk af tot aan den Troon.

13 • De Koning zal door eene Commissie van de Staten-Generaal aan de deur der Kerk ontvangen, en naar den Troon geleid worden, voorafgegaan door de personen, vermeld onder de letters a—l. Die onder de letters m o volgen den Koning.

De punten 14—16 hielden bepalingen in omtrent de regeling der plaatsen voor de functionarissen.

17 . Zijne Majesteit, den Troon bestegen hebbende, zal eene korte aanspraak houden, en daarna de geheele Grondwet door den Secretaris van Staat doen voorlezen.

180.—19°. Gedurende het voorlezen zullen de StatenGeneraal gezeten zijn. Na de lezing zal Zijne Majesteit opstaan, het hoofd ontdekken en den eed uitspreken; daarna zich weder dekken en gaan zitten.

20° Daarna zullen de Voorzitters der beide Kamers

Sluiten