Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

week maakt u dit zeker af, 't begint er goed uit te zien, bijna een Corot," zeide hij lachende, nam groetende zijn hoed af en verdween op een drafje achter de boomen.

Verdwenen is hij voor altijd de betreurde meester, maar niet uit de herinnering zijner talrijke leerlingen, wien hij zijne beste krachten heeft gewijd, 't zij op de teekenacademie of in particuliere lessen. Vooral die hem van nabij gekend hebben, weten hoe geestig en onderhoudend Becker was. Zijne verhalen over de gezellige bijeenkomsten van Pulchri Studio, „waar de dames niet mochten komen", maar waar de schilders composeerden, componeerden, decoreerden en tevens acteerden, boeiden niet weinig zijne jeugdige toehoorders. Een open oog heeft hij ons geschonken voor 't schoone om ons heen, belangstelling in de kunst en in de werken van de

groote meesters.

„Teekenen is leeren zien," zei Fridolin Becker, wel

hem, die ziet.

Sluiten