Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n Ouwe Vlam.

DOOR

J A F I R.

I.

„Amice!

't Is toch eigenlijk wel wat al te gek, dat we elkaar nu in zoo lang niet gezien hebben. Zoo langzamerhand ben ik nu vijf jaar getrouwd, en in dien tijd spraken we elkaar niet anders dan een paar maal in vliegende haast; als ik me wel herinner was 't eens even op den Dam, toen we allebei voor zaken in de hoofdstad waren, en een ander maal stonden we samen toevallig op dezelfde tram, in den Haag.

Ik stem toe, dat Groningen en Rotterdam vrij ver van elkaar liggen, en dat we dus niet zoo gemakkelijk ertoe komen elkaar eens op te zoeken, ofschoon jij, die als celibatair heel wat meer leegen tijd heb dan ik, je waarlijk wel eens een uitstapje naar het hooge Noorden had kunnen veroorloven. Maar dat je nog niet eens met mijn vrouw hebt kennis gemaakt, is een omstandigheid die ten spoedigste veranderd moet worden.

Sluiten