Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende, om haar een visite te komen brengen, zoodat de kennismaking te zijnen huize kon plaats hebben. Hij deelde dit bericht aan juffrouw Elgers meè.

„O," riep ze bijna vroolijk uit, „Mevrouw Ameide! Die ken ik heel goed .... van vroeger. Beter moeder voor uw kinderen zou u zeker in Amsterdam niet kunnen vinden. Ik geloof, dat ik mijn ontslag als huishoudster nu wel nemen kan."

Den volgenden morgen omstreeks n uur werd heel bescheiden aan de deur van des doctors studeervertrek getikt. Het was of de goede man een schok door zijn lichaam kreeg. Daar stond de huishoudster met neergeslagen oogen op den drempel.

„Meneer Okhuyzen, daar is mevrouw Ameide. Ik heb haar in de salon gelaten en een poosje met haar gepraat. Doch ik moet noodzakelijk aan mijn werk. Bovendien vind ik het veel eigenaardiger, dat u haar direkt alleen spreekt."

De brave man stond verbluft.

„Maar .... maar juffrouw, ik dien me toch eerst te verkleeden. Wat komt die dame op een vreemden tijd.... Ik ben nog lang niet klaar. ..

„Nu, dan zal ik mevrouw Ameide nog even gezelschap houden. Blijft u niet te lang weg?"

Zeker, de salon van den heer Okhuyzen geleek in niets op een kraton of benting, er dreigden klewangs noch krissen. En toch had de goede man hetzelfde gevoel als een pas afgeëxerceerd koloniaal, die een kraton moet bestormen.

Toen hij schoorvoetend binnentrad, zag hij een dame

Sluiten