Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zij had te New-York veel aanbidders, zij had het geld voor het grijpen zoo zij had gewild, doch zij wilde niet, zij koos mij, die haar oprecht liefhad, mij, die hare genegenheid ten volle verwierf; we zijn wettig getrouwd en ik durf zeggen: weinig huwelijken zullen zoo gelukkig zijn als het onze steeds was, en nog is. Edel is mijn vrouw, met liefde en de meeste toewijding heeft ze mij, den zieken man, gekweekt en verzorgd; mijn moeder zou het niet beter hebben gedaan.

„Haar nom d'artiste is: „Mary, Pétoile anglaise"; haar geboorte naam: „Jessy Wood".

„Zij werd bij hare ouders te Londen groot gebracht; daar had haar vader een zaakje, zoo iets van een kruidenier; de menschen hadden moeite door de wereld te komen, want er waren tien kinderen.

„Mijne vrouw had een goede stem, was bijzonder mooi, ziedaar in het kort waarom zij op de planken ging.

„Op achttienjarigen leeftijd trad zij voor het eerst in Christal Palace op.

„De ouders wilden dat het kind meer verdienen zou, zij vielen haar erg lastig, en van daar dat zij na tal van heftige tooneelen, die je diep in het hart zouden snijden, zoo ik je die vertelde, zich naar New 1 ork inscheepte, en daar optrad.

„Haar verlangen was in de kunst hooger te stijgen, doch dat is mislukt; in den zang heeft zij zoo goed als geen onderwijs gehad, en ik geloof niet dat haar stem iets te beteekenen heeft.

„Wel heeft ze zich verheven boven hare lotgenooten

Sluiten