Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de café's chantants, doch dat moet voor een groot deel worden toegeschreven aan haar lief en mooi gezicht.

„Maar beste kerel," vervolgde hij opstaande, met een blik op de klok in de zaal, „het is bedtijd. In het kort dus, we zijn te New "i ork getrouwd, ik werd een schrijversbaantje machtig, waarbij ik mijn werk thuis kon verrichten, wat voor mijn gezondheid veel waard was. Doch niettegenstaande de beste zorgen van mijne vrouw ging ik toch achteruit, en toen besloten we in het begin van dit jaar naar Holland te vertrekken; ik had veel verwachting van de zeereis, en dan Van Doorn," zei hij met weemoed in zijn stem, „ik kreeg heimwee naar mijn geboortegrond; ik wil hier sterven."

Nadat hij me zijn adres had gegeven, gingen wij ieder onzen weg naar huis; dien nacht sliep ik slecht; was er dat van Pukkie geworden?

Mijn vriend Dijkman woonde op gemeubileerde kamers in de Reguliersbreedstraat. Na beurstijd was hij altijd tehuis, vanwege toiletmaken voor het borrel- en tafeluur. Wilde ik hem spreken, dan was die tijd het meest geschikt om hem te treffen.

Twee dagen na mijn samenzijn met Pukkie liep ik na beurstijd weer bij hem op en trof hem natuurlijk thuis.

„Mijn waarde heer, wil je mij een groot genoegen doen," sprak ik na hem gegroet te hebben.

Sluiten