Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat is haar zaak. Drink jij voor mijn part ook wat je wilt."

„Dus u betaalt niet?" vervolgde de kelner met nadruk.

„Je kunt dit glas bier betaald krijgen, meer niet."

„Gooit hem er maar uit," riep plotseling een schrille vrouwenstem van achter het buffet. „Ik zal je wel krijgen, ventje."

Een gulden ter afrekening van het glas bier gegeven, had de kelner intusschen aangenomen.

„Nog twee gulden erbij voor het halve fleschje wijn," riep hij uitdagend.

„Ik krijg nog geld terug," antwoordde de bezoeker.

Plotseling grepen zes handen hem aan en was hij weerloos. Een forsch gebouwde kerel, die op een der achterste banken had gezeten, en door mij voor een bezoeker was aangezien; hield het slachtoffer in zijn ijzeren vuisten gekneld.

Al stampende en trappende trachtte de arme man zich nog te verdedigen, en werd in de richting van den uitgang geduwd.

Helaas! hij moest nog langs het buffet.

Hier hield de stoet even stil, en de eigenares van de schrille stem wist handig fluks de kraan van een siphon spuitwater tusschen kraag en hals van den niet betaler te plaatsen, en begon uit alle macht den inhoud van de flesch te ledigen. Daarna werd de deerlijk gehavende man, onder een fanfare van den pianist buiten de deur gegooid, met achterlating van hoed en wandelstok, die aan het buffet werden ingeleverd.

Of de politie zich later met de zaak heeft bemoeid is ons onbekend gebleven. Wij hadden genoeg van die

Sluiten