Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat je hier blijft; de voordeelen, die je opnoemde, zijn toch ergens anders ook wel te krijgen."

„Niet zoo gemakkelijk als je denkt. Wij zijn aan de buurt gebonden, want je begrijpt het is voor mijne vrouw niet te doen om in het toilet, waarin zij 's avonds moet verschijnen, een eind te wandelen, vooral niet bij slecht weer. lederen avond een rijtuig is te duur.

„Daarom wij zijn tevreden; 't is elders niet altijd beter. Dat geschreeuw en gevecht hindert jou nog; wij zijn er al aan gewend.

„Als oud hofmeester heb ik mijne vrouw leeren koken ; van drie tot zeven uur mag mevrouw van beneden niet in de keuken komen, dat hebben wij geconditioneerd, en eigenlijk gezegd merken wij van onze huisploerten direct niets. Ik zie hen nooit; als ik thuis kom kruipt de lieve mama geloof ik weg, en meneer haar echtgenoot is over dag op zijn winkel en 's avonds, waar weet ik niet, doch vermoedelijk in de kroeg."

„En wie houdt je kamers in orde."

„Mijn vrouw; die doet dat met veel pleizier; zij is erg netjes en zou toch niet tevreden zijn, met het werk van anderen."

„Je bent zeker veel thuis?"

„Zoo goed als altijd," zei Pukkie, „wij zitten hier gezellig; mijn vrouw speelt piano, mooi genoeg dat ik er graag naar luister, en ik lees veel. Hebt ge iets moois voor mij, dan houd ik me aanbevolen."

„Is je vrouw al weg? Het is voor haar een droevige werkkring in die inrichting op te treden."

„Ik ben uiterst zwak, Van Doorn," zei hij op droeven

Sluiten