Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon, „slechts door het gebruik van veel versterkende middelen verleng ik mijn leven. Eieren, stout, krachtige soep, veel vleesch, dat maakt ons leven duur; dat moet betaald worden.

„Voor haar optreden krijgt mijn vrouw in hetTrocadero honderd en twintig gulden 's maands, doch meer dan honderd ziet zij zelden. erplichtend is het namelijk bij de eigenares de handschoenen te koopen, zoogenaamd als waarborg voor de netheid. Dat kost vijftien a twintig gulden in de maand; paren van zeven en acht gulden zijn geen uitzonderingen.

„Hier betalen we veertig gulden, mijn eterij is duur, en dan moet mijn vrouw nog het noodige overhouden voor hare toiletten. In Amerika hebben we wat kunnen overleggen, daar wordt goed betaald en bovendien verdiende ik toen wat. Doch die spaarpenningen zijn grootendeels aan de reis en onze inrichting hier opgegaan. Dan nog brandstoffen en licht en allerlei kleinigheden, belasting niet te vergeten.

„Van haar optreden in het Trocadero weet ik eigenlijk niets af. Zij heeft mij doen beloven, dat ik daar nooit zou komen, en dat wij er zoo min mogelijk ovei zouden spreken. Een ding weet ik alleen zeker, dat zij hierin van hare collega's verschilt, dat geen harer aanbidders en hofmakers in zijn plannen slaagt. Van de vertering, die de heeren liefhebbers ten haren genoegen maken, krijgt zij tien procent, wel oogenschijnlijk niet veel, maar wordt er een avond flink champagne gedronken, dan loopt dat toch op.

„Je weet uit onzen tijd, dat heeren studenten, geliefde bezoekers en voor het meerendeel goede klanten zijn.

Sluiten