Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezat, dat hij haar alles was, dat zij samen zooveel geleden hadden, maar toch ook genoten. Zij dankte mij voor de vriendschap, die echte vriendschap in zoo ruime mate aan hem bewezen, ook mijne vrouw vooral moest ik niet vergeten te bedanken, voor hetgeen zij voor den zieke deed, en ten slotte bracht zij mij een laatst vaarwel van Pukkie over.

Kort voor zijn dood had hij haar gezegd: „Misschien ben ik gestorven, vóór ik Van Doorn heb kunnen bedanken voor zijne trouwe vriendschap. Jessy, doe jij het dan uit mijn naam. Zeg hem, dat hij voor ons is geweest meer dan een vriend; dat wij hem liefhebben, maar bovenal hoogachten."

Zij wierp zich aan mijn borst, en snikte het uit als een kind.

Toen de begrafenis afgeloopen was ging ik naar haar toe. Zij had mij gevraagd haar behulpzaam te zijn om naar Engeland terug te keeren.

Het kistje dat Pukkie mij had ter hand gesteld gaf ik haar. In mijne tegenwoordigheid opende zij het. Het bevatte zijn portret indertijd in New York gemaakt, benevens twee Amerikaansche banknoten, ter gezamenlijke waarde van ongeveer tweehonderd gulden.

In een bijgevoegd schrijven dankte hij haar nogmaals voor de liefde, toewijding en moederlijke zorg; het geld had hij bestemd om haar in de gelegenheid te stellen naar haar vaderland terug te keeren.

Hare verdere zaken in Amsterdam, voornamelijk de verkoop harer meubelen, heb ik voor haar geregeld, zoodat zij den *4en Mei van uit Vlissingen ons land kon verlaten.

Sluiten