Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Tinus" bleek gelaat komt nu nog scherper en hoekiger uit.

Ja, dat had je er nu van, dat Tinus ook eens niet een paar dagen rust wou nemen.

Rust, mompelt Tinus, alsof er sprake mocht wezen van rust. De dokter had goed praten en Femme ook, men kon hem net zoo goed uitnoodigen om gouden tientjes te tellen. Hij wil geen rust nemen, hij wil werken, hard werken, zooals Femme, zooals Evert, zooals iedereen doet,

Maar Femme meent toch, dat er wel ander werk te vinden zou zijn, — werk, dat minder inspanning kostte.

O, jawel, men wilde hem misschien wel minister maken of burgemeester of zoo iets, lacht Tinus.

Dat niet, maar waarom kan hij niet couranten rondbrengen of iets dergelijks? Wat hinderde het, of hij minder verdiende, zij .... bracht toch ook nog al wat in; Tinus mocht eens ziek worden, wat dan? Ieder vond, dat hij er zoo slecht begon uit te zien; Geurt de smid vond het schande, dat hij, Tinus, zoo hard werkte.

Zoo ? A ond Geurt de smid dat ? Laat Geurt hoefijzers maken. Onzin, het werk viel hem nooit te zwaar; hij deed het altijd met opgewektheid. Onzin i

Neen, gaat Femme voort, Tinus was koppig, eigenwijs. Den dokter kon hij voor niemendal krijgen, dat was toch al veel gewonnen.

A oor niemendal? Voor niemendal wil hij den dokter niet hebben; hij wil hem betalen, evengoed als boer Jaspers hem betaalt.

Goed dan, maar de drankjes? De vereeniging wil ze kosteloos geven, dat mocht hij toch wel aannemen ?"

Sluiten