Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem leeren, wat hij er voor noodig heeft te weten. Dan worden ze compagnons en dan zal hij veel geld verdienen, heel veel geld. Dan krijgt Femme een gouden oorijzer, en alle dagen vleesch en dan gaat hij zelf naar een knappen dokter. Ze zeggen, dat er zijn, die je heelemaal uit elkaar nemen en dan weer in elkaar zetten. Wat zouden ze in het dorp oogen opzetten.

Femme snikt zenuwachtig.

Het gelaat van Tinus gloeit van opwinding, zijn oogen schitteren onder de donkere wenkbrauwen.

Wat zouden ze kijken, grinnikt Tinus.

En Femme huilt al maar voort....

Nog een forschen duw aan den kruiwagen, die hem nog harder doet knarsen en piepen en nu staan ze op het lage kustdijkje. Voor hen ligt de wijde zee. Juist schiet de zon boven den horizon, klimt omhoog en gluurt nieuwsgierig tusschen een paar onbeweeglijke wolkstrepen door, over vrij groote breedte als met een zachten vuurgloed overtrokken. Het windje legt zwakke rimpels op de grijsgroene watervlakte en drijft een geur van zeewier en kleislib tot ver over het strand, waarvan het kale vuilwitte zand met zijn schelpen en rimpels zacht oploopt om ongemerkt over te gaan in schraal begroeid grasland. Tot zoover het oog ziet, wordt de kust omzoomd door een blauw-zwarte vlakte, die zacht wiegelend golft onder den druk van "het aansterkend windje .... het biesveld. Femme hangt den ketel, onderweg reeds gevuld met water uit den molensloot, aan een stok, dwars over een kuil, steekt fluks den brand in een hoopje uitgedroogde biesstoppels en vroolijk

Sluiten