Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mes al besteld?" hij deed zijn best kalm te spreken, maar ik merkte aan den klank van zijne stem, dat hij verontwaardigd was.

„Vindt je dat zoo vreemd?" klonk mijn wedervraag. „Het feest is reeds over acht dagen."

„Maar waarom heb je er mij dan niets van gezegd? Wij waren nog niet eens besloten om te gaan."

„Wij kunnen niet thuisblijven, dat weet je even goed als ik. Ik kan het niet helpen, dat je dat niet inziet of niet wilt inzien."

„Ik kan niet ontkennen, dat het heel moeielijk is om te bedanken, wij zijn nu eenmaal in het schuitje en moeten meevaren, maar ik vind het verregaand, dat je costumes hebt besteld en mij daar niet in hebt gekend."

„Dat heeft papa gedaan."

„Dacht ik het niet? Ha, ha, ha. En zeker zonder jou voorkennis ?"

Ik had Walter nooit eerder zoo bijgewoond, ik vond hem onredelijk en in een verbazend slecht humeur.

„En je denkt dus werkelijk te gaan en in het costuum, dat je papa besteld heeft?" vroeg hij opgewonden. „Ook, nadat je dien brief van moeder gelezen hebt?"

„Moeder schrijft, dat zij zich minder wel gevoelt en ons dus gaarne bij zich zou zien, maar wij kunnen immers terstond den volgenden dag gaan en zoolang blijven als zij verlangt, zij is volstrekt niet ziek volgens hare eigen woorden."

„Jij moogt het dan zoo kalm opvatten, ik maak mij wel degelijk ongerust, moeder heeft nog nooit geklaagd."

Ik was in een opgewonden toestand en niet meer in staat om kalm na te denken. De manier waarop Wal-

Sluiten