Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Mysteriespel in 1898.

DOOR

S. HERMINA CROISET.

Laatstleden Pinksteren is door de Parijsche studenten een hoogst eigenaardig feest gegeven ten voordeele van de armen der hoofdstad. De jongelui traden daarbij op als gastheeren en tevens als de vertooners der kluchten en tooneelspelen, die zij het publiek aanboden.

Over twee pleinen in het Quartier Latin hadden zij vrije beschikking. Op de „Place du Panthéon" werd een kermis gehouden, waar, onder allerlei grappen, ook korte middeleeuwsche kluchten vertoond werden. Daar was de dwaasheid, de joligheid aan 't woord; daar was het werkelijk een „Fète des Fous et de FAne," zooals de jongelui, gedachtig aan de middeleeuwsche dolvroolijke Narren- en Ezelsfeesten, geestig hun eigen feest noemden.

Het aantrekkelijkste der feestviering, de eigenlijke „clou", was evenwel op de „Place de la Sorbonne", waar een Mysterie-spel uit de i2de eeuw, zooveel mogelijk in den ouden trant en in de open lucht zou worden opgevoerd.

Op Pinkstermaandag gingen wij er heen. Den vorigen

Sluiten