Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna niet, maar hij sprak veel en telkens lang achter elkander.

„Zit je heel alleen? klonk eensklaps de stem van Kitty.

Mijn aandacht was zoo geheel in beslag genomen door hetgeen ik kon opvangen uit Walters kamers, dat ik Kitty niet eens had hooren bellen. Zij bleef een uurtje zitten babbelen en toen zij wegging, was papa nog steeds bij \\ alter. Eindelijk ging hij heen en kwam Walter bij mij.

„Wat voor lange conferentie had jij met papa?" vroeg ik hem terstond.

VV alter nam een stoel en kwam bij mij zitten. „Het is nu toch beter, dat het raam weer wordt gesloten," meende hij en stond op om het te doen.

Hetgeen W alter mij nu mededeelde, verwonderde mij in de hoogste mate. Mijnheer Haersma en hij waren namelijk overeengekomen, dat Walter de compagnon van de eerste zou worden.

„Toen ik Nelly naar Maastricht bracht, heeft zij mij de oogen voor veel geopend, wat ik tot nu toe niet begreep," zeide hij. „Het kantoor heeft een gevoeligen knak gekregen door het faillissement van den heer Ebeling en meer dergelijke gevallen. Vader kan de zaken niet meer alleen af, op Erni kan hij niet wachten, het is de hoogste tijd, dat hij hulp krijgt." „Hoe wist Nelly dat?" vroeg ik verbaasd.

„Dat weet ik niet precies, maar de uitkomst heeft bewezen, dat zij gelijk heeft, papa heeft het, toen ik er hem om vroeg, tegen mij niet ontkend."

En zoo gebeurde het. Walter werd de compagnon

Sluiten