Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeeldingskracht heb en voor liefdadige werkjes ben ik niet geschikt."

Ik was het ook niet. Ik vond al dat gescharrel en harrewar van die damescommissies zoo omslachtig en belachelijk.

Ik voelde nu een leegte in mijn bestaan, die ik niet wist waarmee aan te vullen, ik werd gekweld door een onvoldaan gevoel en ik gaf iedereen de schuld van mijn zenuwachtigen gemoedstoestand. Ik zag niet in, dat alles zoo had moeten komen, dat mijn ontevreden gevoel een gevolg was van mijn vroegere manier van leven. Mijne huishouding was zoodanig ingericht, dat er voor mij geen werk was, mijn getrouwe Anna bezorgde alles, mijn man had mij niet meer noodig, hij verlangde niets anders, dan dat ik zijn thee en koffie inschonk en aan tafel tegenover hem zat.. ..

En daarbij werd ik gepijnigd door een tergende jalouzie, die mij tot dingen verleidde, die mij later be rouwden.

„Laat mij met rust," waarschuwde Walter mij, maar ik was onverbiddelijk. Mijn beter ik was tot zwijgen gebracht, ik luisterde slechts naar de kwade stemmen in mij, ik kwelde hem dagelijks en haatte mijzelve, omdat ik het deed.

Ik ging zijn gangen na en dreef hem tot het uiterste. Er hadden verschrikkelijke tooneelen tusschen ons plaats, waar geen verzoening op volgde. Nelly was nu bijna twee jaar weg, maar het leek mij toe, alsof er een menschenleven lag tusschen den tijd van haar vertrek en nu. Toen voelde ik mij nog jong en nu ... En ik was in werkelijkheid nog jong, een geheel menschen-

Sluiten