Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Meen.

„Heb-je er dan niet om gevraagd?"

„Neen."

„Wat: neen?"

„Ik heb er niet om gevraagd."

„Zie-je wel," klonk het triomfeerend van het venster.

„Houd-je mond, Marie!" En tot Arnold: „Waarom heb-je er niet om gevraagd?"

„Omdat... omdat. .mompelde Versteeg op zijn stoel heen en weer schuivend, „omdat ik aan 't begin van de maand al voorschot had opgenomen."

„Ach Heer! Ach Heer! Waar breng je dan toch zooveel geld zoek? Waarvoor had-je dat geld dan noodig?"

Marie had zich bij haars broeders bekentenis opgericht, roerloos stond ze voor haar stoel, roerloos en onheilspellend, met op elkaar geklemde lippen en bleek gelaat.

Of zij zich zou kunnen bedwingen, of de vulkaan, die in haar binnenste ziedde, niet tot uitbarsting zou komen, hing af van het antwoord, dat Arnold zijn moeder op haar laatste vraag geven zou.

„Waarvoor ik geld noodig had?" pruttelde hij. „Wel, ik had mijn nieuwe pak nog niet geheel en al betaald; ik heb het restant af willen doen."

„Kind, kind, dat is immers niet waar!" jammerde de moeder met diepe smart.

De vulkaan barstte los.

„Ellendeling!" gilde Marie. „Je liegt! Niets heb-je den kleermaker betaald. Hij is nog geen uur geleden aan de deur geweest. Niets heb-je betaald! Je moeder besteel-je, om maar te brassen en te nachtbraken, en je

Sluiten