Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuindeur en begroette met gejuich zijne grootmoeder.

Terwijl zij daar stond in het volle zonlicht met Jan tegen haar aan, kon ik eerst goed zien, hoe verouderd zij was, er lag een smartelijke trek op haar gelaat, daar voor goed verschenen na den dood van Nelly en nog verergerd door de ziekte van Tilde. Zij was lang bij Tilde geweest, totdat mijnheer Haersma hare terugkomst verlangde.

„Er is bericht van Tilde gekomen, dat zij veel erger is, zij verlangt zoo naar gezelschap," zeide mama, nadat ik haar een stoel gegeven had. Ik had haar gevraagd of zij wel buiten durfde zitten en niet liever mee naar binnen ging, maar zij was niet bang voor de buitenlucht.

„Zij kan toch ook onmogelijk alleen blijven," merkte ik op, „papa sprak gisteren avond van Cor Wakers." Cor Walters was een nichtje, dat zich als pleegzuster had gevestigd.

„Cor is niet vrij en een vreemde pleegzuster wil zij niet hebben, zij schrijft, dat zij dan nog liever alleen is. Kitty moet naar de bruiloft van Anneke van Rheden, als oom Vermeulen tegen dien tijd tenminste beter is, maar dat geloof ik nog niet."

„Ik weet ook niemand anders, die zou kunnen gaan," merkte ik op na eenig nadenken.

„Zou jij niet kunnen gaan?" vroeg mama en zij keek mij daarbij met iets smeekends in hare oogen aan. Zij had geducht onder de ziekte van Tilde geleden, zij zou zoo gaarne bij haar gebleven zijn maar haar tegenwoordigheid werd echter hier vereischt.

Haar vraag verraste mij en er was dan ook verwondering in mijn antwoord: „Of ik wil gaan? Maar

Sluiten