Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de kromming van den weg?

De man had dus daar op den loer gelegen om te zien of de familie nadr de kerk ging, had intusschen zich den tijd ten nutte gemaakt met het snijden van den stok en was waarschijnlijk toen allen voorbij waren naar de boerderij gegaan.

Nieuwe aanw ijzingen. De moord moest gebeurd zijn ongeveer tegen kerktijd, Van Sprang herinnerde zich gisteren vroeg in de kerk te zijn geweest, ook was de moordenaar blijkbaar iemand uit het dorp of komende uit de richting van het dorp en was hij bekend met de omstandigheid der kerkgang van de familie zooals hij wist waar hun geld was verborgen.

Men begaf zich weer binnenshuis en besprak nogmaals de verschillende gegevens. Herhaaldelijk werden boer Van Sprang en zijne vrouw aangezocht zich goed te bedenken wie onder hunne kennissen of familieleden zoo bekend kon zijn met de bewuste huiselijke aangelegenheden, doch hoe zij zich ook bedachten niemaud anders konden zij noemen dan Piet van Os den vroegeren vrijer van de verslagene en eenige naaste familieleden. Piet van Os die reeds met het lijk was geconfronteerd en een scherp verhoor had ondergaan, waarna hij onder bewaking der mar├ęchausse├ęs was weggebracht naar eene schuur achter het erf, werd nogmaals ondervraagd. Vooral de rechtercommissaris een klein weekelijk man met een baardeloos gelaat laag voorhoofd en geelachtige tint, bruine oogen met weinig uitdrukking en alledaagsch stemgeluid, beijverde zich in het doen van strikvragen en trachtte hem te vangen. Hij voor zich gaarne bereid te gelooven in en vurig verlangende naar

Sluiten